Hiyas
    Footnotes
    Theme

    Hiyas

    Ang kaligdong ug hamili og pamatasan, gahum ug kusog (Luc. 8:46), o kaputli (Moro. 9:9).