Kahoy nga Oliba
    Footnotes
    Theme

    Kahoy nga Oliba

    Usa ka kasagaran nga kahoy sa Israel ug usa ka mahinungdanon nga kapanguhaan sa pag-uma diha sa mga yuta sa Biblia. Kini gipatubo tungod sa iyang kahoy, bunga, ug lana. Ang kahoy nga oliba kanunay nga gigamit sa mga pagtulun-an sa pagsimbolo sa balay ni Israel.

    True