Gubat sa Langit
    Footnotes
    Theme

    Gubat sa Langit

    Ang kagubot nga nahitabo diha sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta diha sa mga anak nga espiritu sa Dios.