Pinulongan
    Footnotes
    Theme

    Pinulongan

    Mga pulong, gisulat o gisulti, nga gitipon sa tataw nga sumbanan aron sa paghatag og kasayuran, mga hunahuna, ug mga ideya. Giunsa nato paggamit ang pinulongan nagpaila unsa ang atong gibati ngadto sa Dios ug sa uban nga mga katawhan. Diha sa ikaduha nga pag-anhi ni Jesukristo ang Ginoo mohatag sa tanan nga katawhan og usa ka lunsay nga pinulongan (Sof. 3:8–9).