Woodruff, Wilford
    Footnotes
    Theme

    Woodruff, Wilford

    Ang ikaupat nga Presidente sa Simbahan sunod sa pagpahiuli sa ebanghelyo pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Siya natawo sa 1807 ug namatay sa 1898.