Pagpalandong
    Footnotes
    Theme

    Pagpalandong

    Sa paghinuktok ug paghunahuna nga lawom, sa kasagaran diha sa mga kasulatan o uban nga mga butang sa Dios. Kon ilangkob uban sa pag-ampo, magpalandong sa mga butang sa Dios mahimo nga magdala og pagpadayag ug pagsabut.