Pailub
    Footnotes
    Theme

    Pailub

    Malinawon nga paglahutay; ang kahanas sa paglahutay sa kasakitan, insulto, o kadaot nga walay pagbagulbol o pagpanimalos.