Tingog
    Footnotes
    Theme

    Tingog

    Ingon sa paggamit diha sa mga kasulatan, usahay usa ka madungog nga mensahe nga gisulti pinaagi sa Ginoo o sa iyang mga mensahero. Ang tingog sa Espiritu mahimo usab nga dili madungog ug itumong sa kasingkasing o hunahuna.

    True