Jordan, Suba Sa
    Footnotes
    Theme

    Jordan, Suba Sa

    Ang Suba sa Jordan nagdagan gikan sa dagat sa Galilea ngadto sa Patay nga Dagat. Ang suba usa ka gatus ka milya (160 ka mga kilometro) ang gitas-on ug naporma pinaagi sa paghiusa sa pipila ka mga tubod nga nag-agas gikan sa Bukid sa Hermon. Kini mao ang labing mahinungdanon nga suba diha sa Israel.

    Duha ka mahinungdanon nga mga hitabo nahilambigit uban niini nga suba mao ang pagbulag sa suba aron makatabok ang Israel (Jos. 3:14–17), ug ang pagbunyag ni Jesukristo (Mat. 3:13–17; 1 Ne. 10:9).