Pinili
    Footnotes
    Theme

    Pinili

    Ang pinili mao kadto kinsa nahigugma sa Dios sa tibuok nilang kasingkasing ug nagpuyo og mga kinabuhi nga makapahimuot kaniya. Kadto kinsa nagpuyo sa ingon nga mga kinabuhi sa pagkatinun-an mahimo nga sa usa ka adlaw niana pilion sa Ginoo nga mahimo nga usa sa iyang pinili nga mga anak.

    True