Nineve
    Footnotes
    Theme

    Nineve

    Diha sa Daang Tugon, ang ulohan sa Asiria ug kapin sa duha ka gatus ka mga tuig usa ka dako nga sentro sa pamatigayon sa silangan nga bahin sa daplin sa suba sa Tigris. Kini nalaglag sa pagkapukan sa gingharian sa Asiria, 606 B.C.