Tigbuhat og Kalinaw
    Footnotes
    Theme

    Tigbuhat og Kalinaw

    Usa ka tawo kinsa nagdala dinha o nagpasiugda og kalinaw (Mat. 5:9; 3 Ne. 12:9). Ang usa ka tigbuhat sa kalinaw mahimo usab nga usa ka tawo kinsa nagpadayag sa ebanghelyo (Mosiah 15:11–18).