Kahigal
    Footnotes
    Theme

    Kahigal

    Sa pagbaton og usa ka dili angay nga hugot nga tinguha alang sa usa ka butang.