Smith, Lucy Mack
    Footnotes
    Theme

    Smith, Lucy Mack

    Ang inahan ni Propeta Joseph Smith ug asawa ni Joseph Smith, Sr. (JS—K 1:4, 7, 20). Siya natawo sa 8 sa Hulyo 1776 ug namatay sa 5 sa Mayo 1856.

    True