Carthage, Bilanggoan sa (TBA)
    Footnotes
    Theme

    Carthage, Bilanggoan sa (TBA)

    Si Joseph ug Hyrum Smith gibuno sa usa ka panon sa manggugubot sa 27 Hunyo 1844 didto sa bilanggoan sa Carthage, Illinois, Tinipong Bansa sa America (D&P 135).