Achab
    Footnotes
    Theme

    Achab

    Diha sa Daang Tugon, usa sa labing dautan ug gamhanan nga hari sa amihanan nga Israel. Siya nangasawa ni Jezabel, usa ka prinsesa nga taga-Sidonia, nga pinaagi sa iyang impluwensya ang pagsimba ni Baal ug ni Astaroth namugna diha sa Israel (1 Hari 16:29–33; 2 Hari 3:2) ug usa ka pagsulay ang gihimo aron sa pagsalikway sa mga propeta ug ang pagsimba kang Jehova (1 Hari 18:13).

    True