Hugaw, Kahugawan
    Footnotes
    Theme

    Hugaw, Kahugawan

    Espirituhanon nga pagkadili limpyo tungod sa tinuyo nga pagsupak sa Dios.

    True