Panghimaraut
    Footnotes
    Theme

    Panghimaraut

    Ang kahimtang nga ipahunong ang pagpalambo sa usa ka tawo ug gidid-an sa pagsulod sa atubangan sa Dios ug sa iyang himaya. Ang panghimaraut anaa sa nagkalain-lain nga mga ang-ang. Ang tanan nga dili makaangkon sa kahingpitan sa celestial nga kahimayaan mahimo nga sa pipila ka bahin kutohan sa ilang pag-uswag ug sa mga kahigayunan, ug sila mahimo nga panghimarauton ngadto niana nga bahin.