Dautan nga Pagpamulong
    Footnotes
    Theme

    Dautan nga Pagpamulong

    Pagsulti sa mga butang nga mga sayop, makasakit, ug dautan. Kasagaran diha sa kasulatan ang ingon nga pinulongan gipunting sa usa ka tawo uban sa piho nga tuyo sa pagpasakit.