Coriantumr
    Footnotes
    Theme

    Coriantumr

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka hari sa mga Jaredite ug katapusan nga nahibilin sa nasud nga Jaredite.

    True