Maria sa Betania
    Footnotes
    Theme

    Maria sa Betania

    Diha sa Bag-ong Tugon, ang igsoon nga babaye ni Lazaro ug Marta.

    True