Jeroboam
    Footnotes
    Theme

    Jeroboam

    Diha sa Daang Tugon, si Jeroboam mao ang unang hari sa amihanan nga dapit sa nabahin nga Israel. Siya usa ka sakop sa tribo ni Ephraim. Ang dautan nga Jeroboam nangulo sa usa ka pagsukol batok sa balay ni Juda ug sa banay ni David.