Kapahulayan
    Footnotes
    Theme

    Kapahulayan

    Ang kalipay sa kalinaw ug kagawasan gikan sa kagul-anan ug kasamok. Ang Ginoo nagsaad sa mao nga kapahulayan ngadto sa iyang mga matinud-anon nga sumusunod sa panahon niini nga kinabuhi. Siya usab nag-andam og usa ka dapit sa kapahulayan alang kanila sa umaabut nga kinabuhi.

    True