Dasig, Pagdasig
    Footnotes
    Theme

    Dasig, Pagdasig

    Ang Diosnon nga pag-agak nga gihatag ngadto sa tawo pinaagi sa Dios. Ang pagdasig sa kanunay moabut pinaagi sa Espiritu sa nagkalain-lain nga mga paagi ngadto sa hunahuna o kasingkasing sa usa ka tawo.

    True