Salem
    Footnotes
    Theme

    Salem

    Ang dakbayan diha sa Daang Tugon diin si Melchizedek nagmando. Kini tingali nahimutang sa dapit sa Jerusalem karon. Ang ngalan nga “Salem” nahisama kaayo sa usa ka pulong nga Hebreohanon nga nagpasabut og “kalinaw.”

    True