Gasa
    Footnotes
    Theme

    Gasa

    Ang Dios mihatag ngadto sa tawo og daghan nga mga panalangin ug mga gasa.

    True