Gipabuhi
    Footnotes
    Theme

    Gipabuhi

    Aron mahimo nga mabuhi, mabanhaw, o pag-usab sa usa ka tawo aron sa ingon siya mahimo nga maanaa sa atubangan sa Dios.

    True