Pagka-kalibutanon
    Footnotes
    Theme

    Pagka-kalibutanon

    Ang dili matarung nga mga tinguha ug mga kahago alang sa temporal nga mga katigayunan ug materyal nga mga butang samtang nagsalikway sa espirituhanon nga mga butang.