Deseret
    Footnotes
    Theme

    Deseret

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka Jaredite nga pulong nagpasabut nga “dugos sa putyukan” (Ether 2:3).