Misteryo sa Dios, Mga
    Footnotes
    Theme

    Misteryo sa Dios, Mga

    Ang mga misteryo sa Dios mao ang mga espirituhanon nga mga kamatuoran nga mahibaloan lamang pinaagi sa pagpadayag. Ang Dios nagpadayag sa iyang mga misteryo niadto kinsa mga masulundon sa ebanghelyo. Ang uban nga mga misteryo sa Dios ipadayag pa.