Gideon (Basahon ni Mormon)
    Footnotes
    Theme

    Gideon (Basahon ni Mormon)

    Usa ka matinud-anon nga pangulo nga Nephite.

    True