Mapasalamaton, Pagpasalamat, Pasalamat
    Footnotes
    Theme

    Mapasalamaton, Pagpasalamat, Pasalamat

    Pagkamapasalamaton alang sa mga panalangin nga nadawat gikan sa Dios. Ang pagpahayag og pagkamapasalamaton makapahimuot sa Dios, ug tinuod nga pagsimba naglakip sa pagpasalamat kaniya. Kita kinahanglan mohatag og mga pasalamat ngadto sa Ginoo alang sa tanan nga mga butang.