Ananias sa Jerusalem
    Footnotes
    Theme

    Ananias sa Jerusalem

    Diha sa Bag-ong Tugon, siya ug ang iyang asawa, si Safira, namakak ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagtago sa usa ka bahin sa salapi nga ilang gihalad ngadto sa Ginoo. Sa diha nga si Pedro misudya kanila, silang duha natumba ngadto sa yuta ug namatay (Buh. 5:1–11).