Bathsheba
    Footnotes
    Theme

    Bathsheba

    Asawa ni Uria; sa wala madugay, asawa ni David ug inahan ni Solomon. Si Hari David nakasala og panapaw uban kaniya. Siya usab naglaraw alang sa kamatayon sa iyang bana diha sa gubat (2 Sam. 11), diin nga sala adunay walay katapusan nga mga sangputanan alang ni David (D&P 132:39).