Amalekite, Mga (Daang Tugon)
    Footnotes
    Theme

    Amalekite, Mga (Daang Tugon)

    Usa ka tribo sa Arabo nga mipuyo sa desyerto sa Paran taliwala sa Arabah ug sa Mediterania. Sila kanunay nakiggubat sa mga Hebreohanon sukad sa panahon ni Moises (Ex. 17:8) hangtud ngadto ni Saul ug ni David (1 Sam. 15; 27:8; 30; 2 Sam. 8:11–12).