Martir, Pagkamartir
    Footnotes
    Theme

    Martir, Pagkamartir

    Usa ka tawo kinsa mitugyan sa iyang kinabuhi kay sa pagsalikway ni Kristo, sa ebanghelyo, o sa iyang matarung nga mga pagtuo o mga baruganan.