Ayo, Mga Pagpang-ayo
    Footnotes
    Theme

    Ayo, Mga Pagpang-ayo

    Aron ayuhon o mahimsog pag-usab, lakip sa yutan-on ug espirituhanon. Ang mga kasulatan naglakip og daghan nga mga sanglitanan sa milagroso nga mga pag-ayo pinaagi sa Ginoo ug sa iyang mga sulugoon.