Konseho sa Langit
    Footnotes
    Theme

    Konseho sa Langit

    Ang higayon didto sa kinabuhi nga wala pa sa yuta diin ang Amahan mipahayag sa iyang laraw ngadto sa iyang mga anak nga espiritu kinsa moanhi dinhi niini nga yuta.