Yugo
    Footnotes
    Theme

    Yugo

    Usa ka himan nga gibutang palibut sa liog sa mga hayop o mga tawo aron pagsangon kanila og dungan. Ang yugo ni Kristo mao ang usa ka simbolo alang sa pagkatinun-an, samtang ang yugo sa pagkaulipon mao ang usa ka simbolo alang sa pagpanglupig.

    True