Judas Iscariote
    Footnotes
    Theme

    Judas Iscariote

    Usa sa Napulog Duha ka mga Apostoles ni Jesus sa Bag-ong Tugon (Mat. 10:4; Mar. 14:10; Juan 6:71; 12:4). Ang iyang apelyido nagpasabut nga “tawo nga taga-Cheriot.” Siya gikan sa tribo ni Juda ug mao lamang ang Apostol kinsa dili usa ka taga-Galilea. Si Judas mibudhi sa Ginoo.