Pagsimba sa Dios-Dios
    Footnotes
    Theme

    Pagsimba sa Dios-Dios

    Ang pagsimba sa mga dios-dios o ang naghingapin nga pagtagad o pagbati sa bisan unsa.