Kristyanos, Mga
    Footnotes
    Theme

    Kristyanos, Mga

    Usa ka ngalan nga gihatag ngadto sa mga nagtuo diha kang Jesukristo. Bisan kini nga pulong mao ang kasagaran nga gigamit sa tibuok kalibutan, ang Ginoo nagtudlo og tinuod nga mga sumusunod ni Kristo ingon nga mga Santos (Buh. 9:13, 32, 41; 1 Cor. 1:2; D&P 115:4).