Nangabubho, Pangabubho
  Footnotes
  Theme

  Nangabubho, Pangabubho

  Ingon sa paggamit diha sa mga kasulatan, ang pulong pangabubho adunay duha ka mga kahulugan: (1) ang pagbaton og hugot ug tandugon ug lawom nga mga pagbati mahitungod sa usa ka tawo o sa usa ka butang, ug (2) ang pagkamasinahon sa usa o pagkamatahapon nga ang lain makabaton og bintaha.

  Pagbaton og hugot nga pagbati

  Pagkamasinahon o matahapon

  True