Misyonaryo nga Buhat
    Footnotes
    Theme

    Misyonaryo nga Buhat

    Ang pagpaambit sa ebanghelyo ni Jesukristo pinaagi sa pulong ug pinaagi sa panig-ingnan.

    True