Maaghup, Pagkamaaghup
    Footnotes
    Theme

    Maaghup, Pagkamaaghup

    Matinahuron sa Dios, matarung, mapainubsanon, matudloan, ug mapailubon ubos sa pag-antus. Ang mga maaghup andam nga mosunod sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo.