Maria, Inahan ni Jesus
    Footnotes
    Theme

    Maria, Inahan ni Jesus

    Sa Bag-ong Tugon, usa ka birhen nga pinili sa Dios nga Amahan aron mahimo nga inahan sa Iyang Anak diha sa unod. Human sa pagkatawo ni Jesus, si Maria nakabaton pa gayud og lain nga mga anak (Mar. 6:3).