Lamentaciones, Basahon sa
    Footnotes
    Theme

    Lamentaciones, Basahon sa

    Usa ka basahon diha sa Daang Tugon, nga sinulat ni Jeremias. Kini usa ka tinigum sa mga balak o mga awit sa pagbangutan tungod sa pagkapukan sa Jerusalem ug sa mga nasud nga Israel. Ang basahon nasulat human sa pagkapukan sa dakbayan sa mga 586 B.C.