Miguel
    Footnotes
    Theme

    Miguel

    Ang ngalan diin si Adan nailhan didto sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta. Siya gitawag og ang Arkanghel. Sa Hebreohanon ang ngalan nagpasabut nga “Kinsa sama sa Dios.”