Amulek
    Footnotes
    Theme

    Amulek

    Diha sa Basahon ni Mormon, usa ka misyonaryo nga kauban ni Alma, anak nga lalaki ni Alma.

    True