Pagtamud
    Footnotes
    Theme

    Pagtamud

    Pag-ila sa usa ka tawo o usa ka butang ingon nga may bili ug katakus, ilabi na gayud diha bahin sa ebanghelyo.